Scroll to top

Nowe wytyczne dotyczące pakowania certyfikowanego pelletu drzewnego.

W związku z licznymi wątpliwościami oraz pojawiającymi się fałszerstwami worków do pelletu drzewnego, opatrzonych logotypem ENplus® centrala Europejskiej Rady ds. Pelletu (EPC) zdecydowała o wydaniu szczegółowych wytycznych, dotyczących procesu pakowania.

Przygotowane zostały dwa dokumenty:

1.ENplus® G 1: 2018 “Pellet bag design – Wymagania” – dokument ten opisuje wymagania dla certyfikowanych w systemie ENplus® producentów i firm handlujących pelletem oraz sposobu zatwierdzania projektu worka wraz z użyciem logotypu ENplus®.

2. ENplus® G 2: 2018 – “Translations of the Pellet Bag Design – dokument ten ma charakter informacyjny i zawiera tłumaczenia wymagań dotyczących projektu worka w wybranych językach (w tym polskim). W przypadku, kiedy w niniejszym dokumencie nie ma tłumaczenia, certyfikowany podmiot musi dostosować się do wymagań oryginalnej wersji językowej.

Powyższe wytyczne weszły w życie 20 lutego 2018 r. Od tej daty wszystkie projekty worków przedłożone do zatwierdzenia zarządowi EPC muszą być zgodne z ich wymaganiami.

Projekty wzorów worków, które zostały zatwierdzone przed 20 lutego 2018 r., muszą uzyskać ponowną aprobatę do 20 sierpnia 2018 r. (6-miesięczny okres przejściowy). Podczas corocznych audytów ENplus® audytor ENplus® oceni wygląd worka. W  przypadku niezgodności z nowymi wymogami, zostanie zapisana niezgodność typu C, a skorygowany projekt będzie musiał być złożony do ponownego zatwierdzenia przez Zarząd EPC.

Zobacz także: