Scroll to top

Dobrowolna certyfikacja w systemie ISCC Plus obejmuje rynek bioplastików oraz zrównoważonych surowców. W tym biomasy rolniczej, leśnej i materiałów o obiegu zamkniętym. Tutaj bezpieczeństwo łańcucha dostaw potwierdzane jest certyfikatem, którego operatorem jest właściciel  jednego z wiodących systemów certyfikacji w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz zrównoważonego rozwoju biomasy i bioenergii – ISCC (International Sustainability & Carbon Certification).

Program licencjonowania ISCC.

W dobie palących wyzwań środowiskowych świadomi konsumenci poszukują zrównoważonych rozwiązań. Wiarygodna certyfikacja gwarantująca, że firmy, w swoich łańcuchach dostaw, spełniają standardy środowiskowe i społeczne – jest odpowiedzią na ich oczekiwania.

System licencjonowania ISCC stanowi wartość dodaną dla marek, które zobowiązują się do pozyskiwania zrównoważonych materiałów. Zapewnia ich większą przejrzystość oraz wiarygodność wobec klientów. Umożliwia firmom komunikowanie i promowanie certyfikowanych wyrobów gotowych. Uczestnicy ISCC Plus mogą znakować swoje produkty znakiem ISCC, informując tym samych konsumentów – o swoich sukcesach w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Posiadając ważny certyfikat, użytkownicy systemu mogą używać logo ISCC i/lub oświadczeń (na produkcie, w materiałach marketingowych, na stronach internetowych, w materiałach korporacyjnych), spełniając wymagania określone w dokumencie: https://www.iscc-system.org/wp-content/uploads/2022/11/ISCC-208-Logos-and-Claims-1.3.pdf

Ponadto ISCC zaleca posiadaczom certyfikatów uzyskanie licencji na zarządzanie wykorzystaniem logo ISCC i/lub oświadczeń w bardziej wiarygodny i przejrzysty sposób .

Sprzedawcy detaliczni, którzy chcieliby aktywnie promować sprzedawane przez siebie wyroby gotowe z certyfikatem ISCC (np. w punkcie sprzedaży lub w ramach kampanii marketingowej) również muszą uzyskać licencję. Nie potrzebują licencji, jeśli po prostu sprzedają produkty z certyfikatem ISCC bez aktywnej komunikacji.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie właściciela systemu: https://www.iscc-system.org/about/our-logos/

Zobacz także: