Scroll to top

Publiczne konsultacje społeczne

Control Union Certifications ogłasza dobrowolne, publiczne konsultacje społeczne, będące elementem oceny zgodności firmy GODLASPOL Społka Cywilna, Antoni Godlewski, Anita Martyna Godlewska, Patrycja Godlewska. z wymogami standardu FSC® CoC, dotyczącego zakupu surowców niecertyfikowanych.

Udział w konsultacjach, dla potencjalnie zainteresowanych stron – jest dobrowolny.

Publiczne konsultacje społeczne – ocena zgodności.

Konsultacje są elementem oceny zgodności firmy i mają na celu umożliwienie stronom zainteresowanym zapoznanie się z podsumowaniem systemu należytej staranności firmy, obejmującym elementy oceny ryzyka oraz w sytuacji wystąpienia ryzyka określonego w obszarze zakupowym na podstawie stosownych analiz ryzyka FSC z zastosowanymi przez firmę środkami ograniczającymi ryzyko. 

Interesariusze mają prawo zgłaszać ewentualne zastrzeżenia co do stosowności bądź efektywności zastosowanych środków ograniczających ryzyko określone poprzez kryterium 2 Analizy Ryzyka dla Polski. 

Control Union Certifications zachęca do zapoznania się z dokumentem będącym w załączniku poniżej.

Jeśli chcą Państwo zabrać głos w powyższej sprawie prosimy o kontakt z naszym biurem. Publiczne konsultacje społeczne trwają od od 29 listopada 2021 do 10 stycznia 2022

Zobacz także: