Scroll to top

Racjonalne korzystanie z ryb Bałtyku. Konferencja Rybacka – Ustka 2018′

W dniach 7-8 grudnia 2017 roku – Control Union Poland uczestniczyło w Konferencji Rybackiej, która odbyła się w Ustce. Konferencja Rybacka zaplanowana była jako szereg wystąpień naukowców badających zasoby przyrodnicze Bałtyku. Również stan ich zanieczyszczenia i działania prowadzące do ograniczania niekorzystnego wpływu człowieka na ekosystemy morskie. Zaprezentowano wyniki badań społecznych w odniesieniu do różnych aspektów spożycia ryb. W konferencji uczestniczyli rybacy morscy, firmy skupujące ryby, przetwórcy ryb, handlowcy, dostawcy narzędzi i usług dla rybołówstwa.

Iskrą, która zapoczątkowała wybuchowo przebiegającą dyskusję, wymianę wzajemnych oskarżeń – było wystąpienia przedstawicielki organizacji Marine Stewardship Council (MSC). MSC zajmujące się certyfikacją połowów i przetwórstwa produktów rybnych.

Certyfikacja, a więc ocena dziedzin działalności człowieka, które z jednej strony dają podstawę egzystencji całych grup społecznych, z drugiej mogą przyczyniać się do istotnych zmian (zagrożeń) środowiska jest ogromnie trudną sztuką.  Wymaga wiedzy i pokory audytorów i ekspertów biorących udział w tej ocenie. Słuchanie głosu zainteresowanych stron jest podstawą wyważonych decyzji.

Control Union jest jednostką uprawnioną do certyfikacji bazy połowowej i przemysłu produktów rybnych w systemie MSC.

Wszystkich zainteresowanych certyfikacją w systemie MSC (certyfikacja połowów zasobów naturalnych) czy ASC (certyfikacja akwakultury) zapraszamy do kontaktu. Nasi eksperci z przyjemnością przedstawią specyfikę i warunki uzyskiwania tych certyfikatów.

Konferencja rybacka - Ustka 2018
Konferencja Rybacka. Ustka, 2018′

Zobacz także: