Scroll to top

Podsumowanie szkolenia o znakach handlowych FSC®.

12 kwietnia br., w Zielonej Górze, odbyło się szkolenie pt. „Nowe możliwości z nowym standardem dotyczącym znaków handlowych FSC”. Wydarzenie to zorganizowane przez Control Union Poland miało na celu przybliżyć najistotniejsze zmiany w standardzie FSC-STD 50-001. Zaprezentowaliśmy również warunki wprowadzenia tzw. wewnętrznego systemu zarządzania znakami FSC (Trademark Use Management System).

W trakcie szkolenia zostały omówione wszystkie aspekty użycia znaków handlowych FSC brane pod uwagę podczas audytu.  Dodatkowo podkreślone zostały różnice w wymogach pomiędzy pierwszą, a drugą wersją standardu.

W drugiej części spotkania przeanalizowano nową możliwość jaką proponuje standard – System zarządzania znakami towarowymi FSC. Control Union wszystkim uczestnikom szkolenia przedstawiło gotowe narzędzia, niezbędne do wprowadzenia systemu samodzielnych aprobat. Rozwiązanie to wydaje się być sporym ułatwieniem dla firm.

Ostatni blok szkolenia poświęcony został szansom marketingowym, jakie daje posiadanie certyfikatu FSC. Organizacja proponuje i zachęca do korzystania z darmowych materiałów, promujących świadome podejście firm do kwestii społecznych oraz środowiskowych. Szkolenie zakończyło się praktyczną analizą przypadku oraz testem z wymogów standardu 50-001 V2.

Z uwagi na użyteczność oraz pozytywny oddźwięk szkoleniami z zakresu certyfikacji FSC – w drugiej połowie bieżącego roku Control Union planuje kolejne edycje szkoleń.

szkolenia o znakach handlowych
Zdjęcie ze szkolenia o znakach handlowych FSC

Zobacz także: