Scroll to top

Zaostrzenie wymogów w standardzie zrównoważonej uprawy oleju palmowego RSPO.

W dniach 12-15 listopada br. w Malezji, w miejscowości Kota Kinabalu, odbyła się coroczna Konferencja Zrównoważonego Oleju Palmowego oraz XV Zgromadzenie Ogólne RSPO. Efektem wielogodzinnych rozmów członków RSPO było przyjęcie nowych zasad certyfikacji. Mają one na celu przede wszystkim: wzmocnienie rozwoju społecznego, dobrobytu gospodarczego i ochrony środowiska.

Proces rewizji standardu rozpoczął się już w marcu 2017 roku i trwał do października 2018.  Zainteresowane strony zdecydowanie zgłaszały swój sprzeciw przeciwko nadal występującej destrukcji lasów tropikalnych oraz wykorzystywaniu pracowników. Konsekwencją tego było zebranie ponad 11 500 indywidualnych komentarzy na temat ulepszenia standardu.

Najważniejsze zmiany w standardzie RSPO:

zmiany w standardzie RSPO
Zmiany w standardzie RSPO

Pełen raport dotyczący przyjętych zmian zasad i kryteriów w certyfikacji RSPO można znaleźć tutaj: RSPO Impact Report 2018.

Nowe zasady i kryteria wchodzą w życie natychmiast, a plantatorzy otrzymali roczny okres przejściowy na wdrożenie nowych standardów.

Zobacz także: