Scroll to top

Tekstylne certyfikaty uwzględnione w ramach Amazon Climate Pledge Friendly Badge.

Etykieta Climate Pledge Friendly Badge to odznaka platformy Amazon, pomagająca odkrywać i kupować, zgodnie ze świadomym wyborem, bardziej zrównoważone produkty – dostępne na tej platformie. „Umieszczona” na danym produkcie odznaka Climate Pledge Friendly Badge świadczy, że posiada on jeden bądź więcej certyfikatów wydanych przez strony trzecie, wspierających zrównoważony rozwój, będących przyjaznymi dla klimatu i pomagających chronić świat przyrody.

Wśród transparentnych systemów certyfikacji, uznanych w ramach programu Amazona, znajdują się systemy tekstylne, m. in. GOTS (Global Organic Textile Standard) i programy globalnej organizacji Textile Exchange, zrzeszającej liderów sektora tekstylnego.

Wszystkie systemy certyfikacji opierają się o łańcuch kontroli pochodzenia produktu. Oznacza to, że by produkt mógł być sprzedawany jako certyfikowany – na każdym etapie pozyskiwania i przetwarzania surowca oraz handlu nim – muszą być przestrzegane wymogi danego systemu.

Tekstylne certyfikaty uwzględnione w ramach Amazon Climate Pledge Friendly Badge.

GOTS (Global Organic Textile Standard) to rozpoznawalny, globalny standard certyfikujący wyroby tekstylne. Obejmuje on wszystkie etapy produkcji i dostaw wyrobów tekstylnych z tkanin naturalnych, a przy tym uwzględnia kwestie społeczne oraz środowiskowe. Standard GOTS posiada dwie kategorie, gdzie oznacza się zawartość certyfikowanych włókien ekologicznych w produktach. Gwarantuje on, że certyfikowane wyroby zostały wyprodukowane z poszanowaniem środowiska naturalnego, a także praw pracowniczych.

Standardy z rodziny Textile Exchange:

certyfikat GRS

GRS (Global Recycled Standard). Certyfkat GRS potwierdza, że produkty wykonane są w co najmniej 20% z surowców pochodzących z recyklingu. Ponadto – muszą one spełniać wymagania społeczne, jak i normy środowiskowe oraz chemiczne (kontroluje się tu m.in. użyte do produkcji środki chemiczne – czy są bezpieczne dla człowieka i środowiska?).

Przeczytaj też: Z czego robi się ubrania? Certyfikacja w systemie GRS.

OCS (Organic Content Standard) jest dobrowolnym, międzynarodowym standardem, który określa wymagania dotyczące certyfikacji certyfikowanego wkładu organicznego i łańcucha dostaw przez strony trzecie. Certyfikat OCS Standard 100 przyznawany jest produktom gotowym, składającym się w 95-100% z bawełny organicznej. OCS Blended to z kolei certyfikat przyznawany produktom zawierającym min. 5% bawełny organicznej.

certyfikat rws

RWS (Responsible Wool Standard) to kolejna norma o zasięgu globalnym, dotycząca holistycznego dobrostanu zwierząt (owiec) i gospodarowania gruntami, na których te wypasają się. Wymaga certyfikacji całego łańcucha dostaw – od hodowcy zajmującego się produkcją wełny po ostatniego producenta/markę (firmy detaliczne nie muszą być certyfikowane). Certyfikat RWS poświadcza o kontrolowanym pochodzeniu wełny. Tylko produkty ze 100% certyfikowanej wełny mogą opatrzone etykietą RWS.

RCS (Recycled Claim Standard) jest standardem dobrowolnym z rodziny Textile Exchange. Weryfikuje się tutaj zawartość włókien pochodzących z recyklingu w produkcie końcowym. Oznaczenie RCS Standard 100 świadczy o tym, że produkt zawiera co najmniej 95% włókien z recyklingu. Z kolei oświadczenia RCS Blended używa się w przypadki produktów, które zawierają min. 5% włókien pochodzących z recyklingu zmieszanych z surowcami konwencjonalnymi bądź syntetycznymi. Aby produkt mógł być sprzedawany jako certyfikowany w standardzie RCS – na każdym etapie (recykling, przetwórstwo, handel) przestrzegane muszą być wymogi programu.

Zobacz także: