Scroll to top

Control Union na Międzynarodowych Targach Tekstylnych!

Control Union Poland zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do udziału w warsztacie pt. Certyfikat GOTS – jak go pozyskać i dlaczego warto go mieć?

RAMY CZASOWE I MIEJSCE SZKOLENIA:

Data:                          21, 22 listopada 2019 r.

Ramy czasowe:         12:00- 13:00

Miejsce:                      Nadarzyn

Warsztaty te są wydarzeniem towarzyszącym podczas Międzynarodowych Targów Tekstylnych Fast Textile 2019. Każdego roku organizatorzy targów zapraszają ekspertów z branży tekstylnej, aby podzielili się swoim doświadczeniem. W tym roku, po raz drugi, będziemy mieli przyjemność zagościć na Forum Tekstylnym i poprowadzić warsztaty na temat systemów certyfikacji w branży tekstylnej. Przewidziane są one drugiego i trzeciego dnia targów, zarówno w języku polskim, jak i angielskim. 

Targi tekstylne – tematyka warsztatów:

Wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli firm branży tekstylnej, którzy zainteresowani są tematyką zrównoważonej mody. Podczas spotkania przekazane zostaną podstawowe informacje na temat certyfikacji w systemie GOTS, GRS, OCS, RCS. Uczestnicy dowiedzą się:

  • kto może przystąpić do certyfikacji,
  • jakie są kroki w ubieganiu się o certyfikat,
  • jakie są podstawowe wymogi w certyfikacji w systemach GOTSGRSOCSRCS,
  • oraz – dlaczego warto się certyfikować?

Dla wszystkich zainteresowanych, po spotkaniu – będzie możliwość rozmowy z audytorem systemów GOTS, GRS i zadania szczegółowych pytań.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Do udziału zapraszamy wszystkich uczestników Międzynarodowych Targów Tekstylnych Fast Textile.   

DODATKOWE INFORMACJE:

Wszystkich informacji o warsztatach, w ramach wydarzenia jakim są Targi Tekstylne – udziela p. Karolina Karłowska (kkarlowska@controlunion.com).

Zobacz także: