Scroll to top

Zaostrzenie przepisów dla branży tekstylnej w ramach nowej strategii UE.

Po żywności, mieszkalnictwie i transporcie – przemysł tekstylny ma największy wpływ na środowisko i zmiany klimatyczne. To też trzeci sektor pod względem wykorzystywania wody oraz gruntów, a piąty jeśli idzie o wykorzystywanie surowców pierwotnych i emisję gazów cieplarnianych.

Ekosystem tekstylny – z problemem szybkiej mody, odpadów, niszczenia niesprzedanych tekstyliów – potrzebuje ogromnego wsparcia. Odzież sprzedawana w Europie musi być trwalsza, łatwiejsza do naprawy, nadająca się do użycia i recyklingu, o identyfikowalnej drodze do punktu sprzedaży. Produkcja winna odbywać się z poszanowaniem zasad społecznych.

Przeczytaj: “Certyfikacja tekstyliów. Jakie przynosi korzyści?”

Strategia Unii Europejskiej na Rzecz Zrównoważonych Tekstyliów o Obiegu Zamkniętym zaproponowana przez Komisję Europejską – przedstawia nowe podejście, aby osiągnąć te cele w zharmonizowany sposób. Posunięcie to jest realizacją zobowiązań Europejskiego Zielonego Ładu, zakładającego uczynienie zrównoważonych produktów “normą” w UE. Również wzmocnienie modeli biznesowych o obiegu zamkniętym i pozycji konsumentów w zakresie zielonej transformacji.

30.03.2022 r. KE przyjęła nowy plan działania dotyczący gospodarki cyrkularnej.  Proponuje nowe przepisy, dzięki którym prawie wszystkie towary fizyczne na rynku UE będą bardziej przyjazne dla środowiska, o obiegu cyrkularnym i energooszczędne przez cały cykl ich życia, – od fazy projektowania po codzienne użytkowanie.

Producenci będą musieli zadbać o to, aby ich ubrania były przyjazne dla środowiska i trwałe, a konsumenci będą otrzymywać wiarygodne informacje na temat ponownego użycia, naprawy i recyklingu odzieży.

Strategia UE na rzecz zrównoważonych wyrobów włókienniczych o obiegu zamkniętym określa wizję i konkretne działania mające na celu zapewnienie, że do 2030 r. wyroby włókiennicze wprowadzane na rynek UE będą trwałe, nadające się do recyklingu, wykonane w jak największym stopniu z włókien pochodzących z recyklingu, wolne od substancji niebezpiecznych i wyprodukowane z poszanowaniem praw społecznych i środowiska.

Sprawdź też: “Na czym polega certyfikacja tekstyliów. Jak się certyfikować?”.

 

Źródła:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_420

Tougher rules for fashion industry under new EU textiles strategy

Zobacz także:

Pozostając na stronie, zgadzasz się na używanie plików cookies. Szczegóły

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close