Scroll to top

Zaostrzenie przepisów dla branży tekstylnej w ramach nowej strategii UE.

Po żywności, mieszkalnictwie i transporcie – przemysł tekstylny ma największy wpływ na środowisko i zmiany klimatyczne. To też trzeci sektor pod względem wykorzystywania wody oraz gruntów, a piąty jeśli idzie o wykorzystywanie surowców pierwotnych i emisję gazów cieplarnianych.

Ekosystem tekstylny – z problemem szybkiej mody, odpadów, niszczenia niesprzedanych tekstyliów – potrzebuje ogromnego wsparcia. Odzież sprzedawana w Europie musi być trwalsza, łatwiejsza do naprawy, nadająca się do użycia i recyklingu, o identyfikowalnej drodze do punktu sprzedaży. Produkcja winna odbywać się z poszanowaniem zasad społecznych.

Przeczytaj: „Certyfikacja tekstyliów. Jakie przynosi korzyści?”

Strategia Unii Europejskiej na Rzecz Zrównoważonych Tekstyliów o Obiegu Zamkniętym zaproponowana przez Komisję Europejską – przedstawia nowe podejście, aby osiągnąć te cele w zharmonizowany sposób. Posunięcie to jest realizacją zobowiązań Europejskiego Zielonego Ładu, zakładającego uczynienie zrównoważonych produktów „normą” w UE. Również wzmocnienie modeli biznesowych o obiegu zamkniętym i pozycji konsumentów w zakresie zielonej transformacji.

30.03.2022 r. KE przyjęła nowy plan działania dotyczący gospodarki cyrkularnej.  Proponuje nowe przepisy, dzięki którym prawie wszystkie towary fizyczne na rynku UE będą bardziej przyjazne dla środowiska, o obiegu cyrkularnym i energooszczędne przez cały cykl ich życia, – od fazy projektowania po codzienne użytkowanie.

Producenci będą musieli zadbać o to, aby ich ubrania były przyjazne dla środowiska i trwałe, a konsumenci będą otrzymywać wiarygodne informacje na temat ponownego użycia, naprawy i recyklingu odzieży.

Strategia UE na rzecz zrównoważonych wyrobów włókienniczych o obiegu zamkniętym określa wizję i konkretne działania mające na celu zapewnienie, że do 2030 r. wyroby włókiennicze wprowadzane na rynek UE będą trwałe, nadające się do recyklingu, wykonane w jak największym stopniu z włókien pochodzących z recyklingu, wolne od substancji niebezpiecznych i wyprodukowane z poszanowaniem praw społecznych i środowiska.

Sprawdź też: „Na czym polega certyfikacja tekstyliów. Jak się certyfikować?”.

 

Źródła:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_420

Tougher rules for fashion industry under new EU textiles strategy

Zobacz także: