Scroll to top

Jak Rainforest Alliance wspiera zgodność z EUDR?

30 grudnia 2024 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie EUDR. ROZPORZĄDZENIE (UE) 2023/1115 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY nakłada na przedsiębiorców obowiązek zapewnienia, że produkty i towary wprowadzane na rynek unijny oraz wywożone z niego – nie są związane z wyłanianiem ani degradacją lasów. EUDR wymaga od przedsiębiorstw przeprowadzania należytej staranności, śledzenia łańcucha dostaw i spełniania kryteriów zrównoważoności i legalności. Producenci, importerzy, marki, sprzedawcy detaliczni w łańcuchu dostaw kakao i kawy (oraz produktów pochodnych, takich jak czekolada) na rynki UE lub eksportujące je z UE – będą musieli udowodnić, że produkty te nie pochodzą z gruntów wylesionych po 31 grudnia 2020 r.

Choć istnieją pewne rozbieżności pomiędzy wymogami Standardu Zrównoważonego Rolnictwa Rainforest Alliance 2020 a wymogami EUDR, to program certyfikacji RA 2020 wyposażony jest w szereg narzędzi, które mogą zapewnić firmom dodatkowe informacje potrzebne, by wykazać zgodność z EUDR – bez konieczności ponoszenia przy tym dodatkowych kosztów.

Organizacja Rainforest Alliance wspiera zgodność z EUDR na kilka sposobów:

  • Oferuje certyfikat, który jest przyznawany produktom i przedsiębiorstwom, które spełniają określone kryteria zrównoważonego rozwoju i przyjaznych dla środowiska praktyk. Program certyfikacji Rainforest Alliance 2020 wyposażony jest w szereg narzędzi i systemów (np. zautomatyzowane mapy oceny ryzyka w zakresie wylesiania), które to mogą zapewnić certyfikowanym partnerom uzupełniające informacje do zapewnienia zgodności i oceny ryzyka.
  • System oferuje pełną identyfikowalność.
  • Zapewnia szkolenia oraz wsparcie dla rolników i przedsiębiorstw, które chcą dostosować się do standardów EUDR. Rainforest Alliance pomaga wdrażać dobre praktyki rolnicze, poprawiać jakość i wydajność produkcji, zwiększać dochody oraz poprawiać warunki pracy.
  • Promuje rozwiązania oparte na naturze, które chronią lasy, bioróżnorodność i klimat. Rainforest Alliance angażuje się w ochronę i przywracanie ekosystemów leśnych, wspiera prawa i interesy społeczności lokalnych i rdzennych, a także współpracuje z partnerami i decydentami na rzecz polityk i inicjatyw proleśnych.

Zobacz także: